PROJEKTY RPO WP 2014-2020, 3.2.1 Edukacja ogólna Realizujemy dwa projekty unijne: „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” dla 15 tysięcy uczniów i 2 tysięcy nauczycieli gdańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na łączną kwotę aż 43,5 mln zł. Sprawdźcie, jakie propozycje wsparcia oferują partnerzy projektowi!

Partner

Szkoły podstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

WWW

 

Projekt SUPER

Projekt RKKP

 

GCPU

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański

Akceleracja biznesowa młodzieży

http://www.gcpu.pl/index.php/projekty-rpo/aktualnosci

ODiTK

Akademia Kompetencji Nauczyciela;
Mindfulness i komunikacja empatyczna;
A ja chcę być...;
Trening Zastępowania Agresji;
Mediacje rówieśnicze;
Szkoła dla Wszystkich;
Tutoring szkolny;
TOC;
Umiem się uczyć...;
Terapia pedagogiczna i psychologiczna

Akademia Kompetencji Nauczyciela;
Trening Zastępowania Agresji;
Mediacje rówieśnicze;
Szkoła dla Wszystkich;
Terapia pedagogiczna i psychologiczna
oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

http://fundacjaedukacyjna.oditk.pl/

Morena

Szkolne Koła Pierwszej Pomocy HOPR;
Edukacja morska;
Szkolne Koła Caritas;
Szkolne Koła Planszówek

Karta Młodzieżowa (spec. edycja Karty Mieszkańca);
Fundusz Młodzieżowy;
Spółdzielnie Uczniowskie;
Szkolne Koła Pierwszej Pomocy HOPR;
SPINKA - Szkolne Koła Informacji i Kariery;
Szkolne Koła MEDIA CUB;
Szkolne Koła Robotyczne;
Edukacja morska;
Szkolne Koła Caritas;
Szkolne Koła Europejskie i Debaty Oxfordzkie;
Szkolne Koła Planszówek

http://morena.org.pl/aktualne-projekty/
https://www.kartamlodziezowa.pl/

DC Edukacja

Bąbel Gdański Plus
Programowanie i robotyka
Tablety w edukacji

Programowanie i robotyka

 MODELE EKO RC

Odnawialne Źródła Energii w szkole

http://rpo.otwartaszkola.edu.pl

Vulcan

Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej Szkoły
- Bezpieczeństwo w sieci;
Cyberprzemoc;
Elektroniczny Dziennik;
Office 365;
e-technologie w dydaktyce;
tablica interaktywna;
GPE

Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej Szkoły
- Bezpieczeństwo w sieci;
Cyberprzemoc;
Elektroniczny Dziennik; Office 365;
e-technologie w dydaktyce;
tablica interaktywna;
GPE

http://www.super.vulcan.edu.pl/
http://www.rkipp.vulcan.edu.pl/